Poselství

Lukášův příběh inspiruje a pomáhá. Sledují ho tisíce lidí, kteří mu fandí a vyjadřují podporu, ale také se na nás obracejí lidé, kteří se dostali do podobné životní situace a zoufale potřebují informace.

Proto se snažíme o jeho kvalitní a pravdivou prezentaci. Je to velká zodpovědnost.

Jedno z hlavních poselství, které chceme předat dál, je, že tento příběh není o jednotlivci. Asi nikdo z nás si nedokáže představit, čím si musel Lukáš projít (a stále prochází). Kde bral sílu otevřít každý den oči a zatnout zuby. Ale bez podpory a obětavosti rodiny, přátel, institucí i jednotlivců, kteří byli ochotní postavit se systému, by to nedokázal.

To je důležité si uvědomit.

Tento příběh není návodem. Jsme bohatší o deset let zkušeností a víme tedy, že naše zkušenost je nepřenositelná. Ověřili jsme si, že i dobře míněné rady a doporučení mohou někdy paradoxně uškodit. Protože startovací pozici a možnosti má každý jiné.
Proto vyprávíme a ukazujeme, jak jsme se vyrovnávali se situací my. Ale nepoučujeme a neříkáme, co kdo má dělat.

I kdyby můj příběh pomohl jednomu člověku, tak má smysl ho vyprávět, říká Lukáš. Snažíme se mu s tím pomáhat.

Tým Lukáše Hirky

V číslech

Armáda

2006
72. mechanizovaný prapor
Přáslavice
profesionální voják AČR
2008
KFOR / mírová mise
Kosovo
kulometník
KFOR / mírová mise
2009
C.E.F.E. / kurz přežití
Francouzská Guyana
odznak “Zlatý jaguár”
C.E.F.E. / kurz přežití
2010
ISAF / mise
Afghánistán, provincie Lógar
bojový zdravotník
ISAF / mise
2011
kurz přežití v zimě
Francie, Alpy
odznak “Horský orel”
kurz přežití v zimě
2012
PRT / mise
Afghánistán, provincie Lógar
bojový zdravotník
PRT / mise

Zranění & léčba

07. 09. 2012
zranění
Afghánistán, provincie Lógar
zranění
2012
Ústřední vojenská nemocnice / oddělení RES
Praha
akutní intenzivní péče
Ústřední vojenská nemocnice / oddělení RES
2012 - 2013
Vojenská nemocnice / oddělení OCHRIP
Olomouc
stabilizace zdravotního stavu
Vojenská nemocnice / oddělení OCHRIP
2013
Fakultní nemocnice Ostrava / neurochirurgie JIP
Ostrava - Poruba
plastika chybějící části lebky
Fakultní nemocnice Ostrava / neurochirurgie JIP
2013
Fakultní nemocnice Ostrava / KARIM, ORIM
Ostrava - Poruba
operace močových cest, hrtanu
2014
Vítkovická nemocnice / oddělení gastro
Ostrava - Vítkovice
odstranění PEGu (výživa přímo do žaludku)
2016 - 2017
Fakultní nemocnice Motol
Praha
dvě operace deformovaných chodidel
Fakultní nemocnice Motol

Rehabilitace

2013 – 2017
Sanatoria Klimkovice
Klimkovice
cílená neurorehabilitace
Sanatoria Klimkovice
2015
VFN Praha, Klinika rehabilitačního lékařství
Praha – Albertov
rehabilitace

Vybraná vyznamenání

2013
Medaile za zranění
Ministerstvo obrany ČR
2018
Záslužný kříž III. stupně
Ministerstvo obrany ČR
2018
Medaile ministra obrany III. stupně
Ministerstvo obrany ČR
2019
Kříž obrany státu
Ministerstvo obrany ČR

Parasport

2023
Mistr ČR v hodu oštěpem
MČR Ostrava
Kategorie F34
2022
Držitel národního rekordu, hod oštěpem
Grand Prix Paříž
kategorie F34
2022
3. místo hod diskem
Czech Open Olomouc
kategorie F34
2022
3. místo vrh koulí
Czech Open Olomouc
kategorie F34
2022
Mistr ČR v hodu oštěpem
Czech Open Olomouc
kategorie F34
2021
3. místo hod diskem
Czech Open Olomouc
kategorie F34
2021
3. místo vrh koulí
Czech Open Olomouc
kategorie F34
2021
Mistr ČR v hodu oštěpem
Czech Open Olomouc
kategorie F34
V médiích

Vidět

Přečíst

Rodina, zdravotní systém

Dlouhodobá a komplexní péče o pacienty s těžkým poraněním mozku v České republice prakticky neexistuje. Na zdravotní systém, který dokáže pacienta stabilizovat a vyvést z život ohrožujících stavu, nenavazuje odpovídající rehabilitační a sociální péče. O pacienta s těžkým poraněním, který je většinou plně závislý na 24/7 pomoci, se tak musí starat rodina.

Ta se musí v první řadě vypořádat s šokem a novou realitou, která zasáhne a ovlivni na dlouhou dobu všechny aspekty jejího běžného života. Od prvních dnů proto potřebuje kvalitní a ucelené informace, které ale neexistují. Rodina se musí sama prokousávat legislativou, komunikovat s lékaři, odborníky ve zdravotnictví, sociálními pracovníky a právníky. Dělat závažná rozhodnutí, přebírat zodpovědnost.

Je třeba chápat, že právě rodina a její aktivní přístup v péči o svého zraněného člena, zásadně ovlivňuje budoucnost příběhu.

Obrací se na nás spousta lidí, kteří se ocitli v nám podobné situaci, pro radu a doporučení. Vidíme jak tápou, jsou bezradní a vděční za každou radu, stejně jako jsme byli my před deseti lety. Zároveň si dobře uvědomujeme, že každá rodina je jiná, má různé možnosti, zázemí a mezilidské vztahy. Jedno mají ale společné – potřebují pomoc a potřebují ji co nejrychleji.

Čas v případě poranění mozku totiž hraje velkou roli. Čím dříve se správně cvičí a rehabilituje, tím větší může být šance na kvalitnější život pacienta i celé rodiny.

Naší snahou proto je, aby příběh Lukáše a jeho rodiny nastartoval změnu v systému následné péče o pacienty s těžkým poraněním mozku, nebo alespoň vedl k diskuzi.

Armáda ČR

Jsme velmi vděční AČR za její přístup. Vždy vystupovala a chovala se k rodině korektně. Dle platné legislativy vyřídila vše kolem odškodnění pracovního úrazu, pomáhala nám i právně. Má velkou zásluhu na zajištění financování nákladné, ale účinné rehabilitace.

Lukáš aktivně funguje v rámci 7. mechanizované brigády, 72. mechanizovaného praporu a 71. mechanizovaného praporu. Účastní se mnoha akcí pořádaných armádou nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Vážíme si toho, že Lukáš (včetně rodiny) požívá ze strany AČR velkého respektu a uznání za to co dokázal a jakým bojovníkem je.

Lékaři, rehabilitace

Za Lukášovo návratem do života nestojí jeden konkrétní člověk. Byli a jsou to desítky špičkových profesionálů, kteří dělali a dělají výborně svou práci a leckdy se i osobně v příběhu angažovali a angažují. Nesmírně si vážíme práce všech lékařů, fyzioterapeutů, zdravotního personálu a rehabilitačních pracovníků. Lukáše jste vrátili do života, řešili nekončící zdravotní komplikace a rodině pomohli vytvořit podmínky, aby se o něho mohla starat.

Děkujeme profesionálům z Nemocnice Kábul, ÚVN Praha, Vojenské nemocnice Olomouc, FN Motol Praha, FNO Ostrava–Poruba a nemocnice Frýdek–Místek.

Pro Lukášův návrat do soběstačného života byla naprosto zásadní cílená neurorehabilitace, kterou absolvoval v Sanatoriích Klimkovice. Děkujeme také Klinice rehabilitačního lékařství v Praze Albertově, kde Lukáš v roce 2015 rehabilitoval dva měsíce.

Přátelé

Lukáš říká: “Hendikep je sítem na blbce a kamarády. Jedny dveře se zavřou, několik dalších se jich otevře”. Nesmírně si vážíme všech přátel, kteří se rodině snažili v nejtěžších chvílích pomoct. Stejně jako těch, kteří se začali objevovat časem a byli ochotní Lukášovi a rodině ulehčit, dodat energii a povzbudit.

Lukáše neopustili a nikdy na něj nezapoměli kamarádi a kolegové z jeho domovského 72. mechanizovaného praporu. Jste pro nás symbolem skutečného přátelství.

Vážíme si všech, kteří nám vyjadřují podporu a drží palce. Jste motivací pokračovat, i když to není vždy jednoduché.

Vyjádření k NF Regi Base

Krátce po Lukášovo zranění jsme hledali pomoc u nadačního fondu REGI Base. Nadace vznikla původně na podporu a pomoc Jirkovi “REGI” Schamsovi, který stejně jako Lukáš utrpěl v Afghánistánu velmi těžké poranění mozku. Věřili jsme, že nadace zastřešená Jirkou Schamsem bude solidní a pomůže nám.

Naše zkušenost byla ale natolik negativní, že jsme s nefungující spolupráci brzy přerušili a nadaci REGI Base požádali, aby se o Lukáše přestala zajímat a prezentovat jeho příběh.